منابع ایجاد آلودگی در اتاق تمیز (کلین روم) و راه حل آن• منابع خارجی


هوای خارج دارای تعداد ذرات بیشتری نسبت به داخل اتاق تمیز می باشد. علاوه بر آن راه های ورود و خروج هوا مانند زیر درب ها و درزهای مختلف باعث ورود هوای بیرون می گردند.اتاق تمیز ، کلین روم

راه حل :

 • استفاده از فیلترهای با راندمان بالا در چند مرحله فیلتراسیون
 • ایجاد اختلاف فشار در اتاق تمیز
 • کاهش درزها

• منابع داخلی


 • سطوحی که تولید ذره می کنند مانند دیوارها و کف و...
 • بخارات شیمیایی
 • فعالیت های فرایندها
 • نظافت و غیره ...
 • یکی از منابع آلودگی ذراتی ست که از سطح پوست و لباس انسان تولید می گردد.

اتاق تمیز ، کلین روم

راه حل :
 • افزایش جابه جایی هوا (Air-Change)
 • فیلتراسیون مجدد
 • الگوی جریان هوای مناسب
 • لباس مناسب اتاق تمیز (کلین روم) (Gowning)
 • تمیز کردن مواد و تجهیزات قبل از ورود به اتاق تمیز


مشخصات اتاق تمیز (کلین روم) (Clean Room Properties)


تمام سطوح باید :
تماس با ما