پوشش و لباس کارکنان در اتاق تمیز

در کلین روم ها استانداردهای بالای بهداشتی و تمیزی کارکنان ضروری می باشد. کارکنانی که در ساخت فراورده های استریل اشتغال دارند باید آموزش لازم را ببینند تا هر وضعیتی را که ممکن است باعث ورود آلوده کننده ها شوند را گزارش دهند.




اتاق تمیز ، کلین روم

نحوه پوشش لازم برای هرکلاس تمیزی در زیر آمده است:


کلین روم کلاسD : مو و ریش باید پوشیده باشد. از یک لباس محافظ عمومی با کفش مناسب یا روکفشی باید استفاده شود.
کلین روم کلاس C :مو، ریش وسبیل باید پوشیده شوند. لباس یک تکه و یا دو تکه شلوار و پیراهن که در مچ جمع شده ودارای یقه بلند است با کفش مناسب یا روکفشی استفاده شود. این لباسها نباید هیچگونه پرز یا ذره ای ایجاد کنند.
کلین روم کلاس A/B : پوشش سر باید کاملا موهای سررا بپوشاند و همچنین ریش و سبیل باید کاملا پوشانده شود و این پوشش ها داخل یقه لباس شوند. برای جلوگیری از ریزش قطرات عرق باید از ماسک صورت استفاده شود. باید دستکش های مخصوص لاستیکی بدون پودر یا استریل شده و پاپوش استریل شده پوشیده شود. پاچه های شلوار باید داخل پاپوش وسرآستین پیراهن داخل دستکش ها شود. لباس محافظ نباید پرز یا ذره ایجاد کند و باید ذرات آزاد شده از بدن را داخل خود نگه دارد.


اتاق تمیز ، کلین روم

تماس با ما