خدمات


انجام پروژه ها به صورت EPC (طراحی ، تهیه اجناس، ساخت)

EPC یک روش انجام پروژه می باشد که در آن هر سه مرحله طراحی و تهیه اجناس پروژه و ساخت توسط یک مدیریت واحد انجام می پذیرد که این امر سبب هماهنگی بیشتر می گردد. همچنین استفاده از روش طراحی و فرآیند ساخت سبب می شود تا مشتریان قبل از انجام پروژه اطلاعات لازم در خصوص زمان و هزینه بدست آورند که این امر سبب تصمیم گیری بهتر و سریعتر می گردد.
گروه صنعتی مانا با داشتن تجربه نصب و راه اندازی حدود 14000 هزار متر مربع اتاق تمیز و نیز دانش فنی و کارشناسان با تجربه و تجهیزات کافی در این زمینه انجام پروژه های شما با رعایت تمامی الزامات را وعده می دهد.اتاق تمیز ، کلین روم

چرا طراحی و ساخت ؟

  • صرفه جویی در زمان : جلسات کمتری در طول پروژه مورد نیاز است.
  • صرفه جویی در هزینه: مدیریت بودجه به نحو احسن انجام میگیرد.
  • خاطر آسوده : بهترین راه حل در ساخت کلین روم انتخاب میگردد.
  • کاهش زمان اجرای کلی پروژه با استفاده از فرآیند "Fast Track" :
  • توسعه نقشه و مشخصات اتاق تمیز
  • مدیریت تمام مواد مورد نیاز
  • نظارت در حین انجام کار
  • مدیریت تمامی قراردادهای فرعی
  • مدیریت پروژه
  • انجام کلیه تست ها و تهیه مستندات
اتاق تمیز ، کلین روم

نظارت ومدیریت پروژه

نظارت و مدیریت پروژه :

پیاده سازی یک پروژه اتاق تمیز به چگونگی مدیریت آن پروژه بستگی دارد. مدیریت پروژه هنر سازماندهی وظایف، افراد و منابع می باشد، بطوریکه بتوان اطمینان حاصل کرد که اتصال تمامی اهداف کلی، برنامه ریزی و بودجه به درستی ایجاد گردیده است.
گروه صنعتی مانا با داشتن تجربه کافی در این زمینه و با مدیریت صحیح پروژه روند بهینه سازی تخصیص منابع پروژه بطور مؤثر و کارآمد را پیاده سازی می نامید.

فرآیند مدیریت پروژه گروه صنعتی مانا :

- ایجاد یک چهارچوب یکپارچه جهت اجرای کلین روم
- تضمین اجرای اتاق تمیز در بهترین زمان و مقرون به صرفه
- تضمین رعایت تمامی استانداردهای کیفیت در زمان اجرا

اتاق تمیز ، کلین روم

خدمات مشاوره و مهندسی

خدمات مشاوره ومهندسی :

بررسی شرایط و تصمیم گیری آگاهانه تضمین کننده عملکرد اتاق تمیز است. کارشناسان اتاق تمیز گروه صنعتی مانا طی چندین سال تجربه و همکاری مستقیم با مشتریان که هرکدام خواسته ها و نیازهای خاص خود را دارند مناسب ترین راه حل را در اختیار مشتریان محترم قرار می دهند. این فرایند شامل مشاوره اتاق تمیز و فعالیت مهندسی به شرح ذیل می باشد :

مشاور اتاق تمیز

- نقد و بررسی سایت و فرآیندها
- مشاوره مشتری
- شناسایی آلودگی های محیط
- تجزیه و تحلیل عملکرد سیستم موجود
- تهیه گزارش

مهندسی اتاق تمیز

- نقد و بررسی موارد مورد نیاز مشتری
- تجزیه و تحلیل مکان های بالقوه
- برآورد بارهای حرارتی مقدماتی و اگزوز فرآیند
- درک مشتری
- استفاده از فضای مورد نیاز
- ایجاد یک جریان شماتیک هوا
- طراحی نقشه های معماری، مکانیک، سازه، برق و لوله کشی
- تهیه مشخصات تجهیزات
- نقد و بررسی

اتاق تمیز ، کلین روم

اجرای پروژه

اجرای پروژه:

نصب و راه اندازی جامع اتاق تمیزحصول اطمینان از کامل بودن اجرا و صحت اجرای تمام تأسیسات اتاق تمیز !

نصب و راه اندازی اتاق تمیز می تواند پیچیده باشد. مؤلفه های کلیدی یک اجرا و نصب موفق تجربه و مهارت می باشند . گروه صنعتی مانا با داشتن کارشناسان با تجربه در این زمینه اجرا و نصب و راه اندازی اتاق تمیز با رعایت تمامی الزامات را وعده می دهد.

فرآیند نصب وراه اندازی اتاق های تمیز گروه صنعتی مانا :

- ارائه طرح تفصیلی
- ترسیم و طراحی
- تأییدیه های پروژه
- مدیریت پروژه
- نظارت در محل پروژه
- مستندسازی پروژه
- تهیه گزارشات روزانه
- انجام تست ها
- تهیه گزارش تأییدیه ها
- تهیه نقشه های Asbuilt
- عملیات تعمیر و نگهداری

اتاق تمیز ، کلین روم

ولیدیشن و اخذ تأییدیه ها

ولیدیشن و اخذ تأییدیه ها
(Qualification and Validation and Certification)

اهمیت اعتبار سنجی و صدور گواهینامه

حصول اطمینان از نصب و راه اندازی اتاق تمیز مطابق با ISO 14644 ضروری می باشد.
هدف از احداث یک اتاق تمیز کنترل عوامل محیطی شامل: دما، فشار دیفرانسیل رطوبت، صدا، ارتعاش و سایر مشخصات مراحل مربوط می باشد.

به همین دلیل اطاق تمیز یاید پس از پایان پروژه و قبل از آغاز به کار مورد یررسی قرار گیرد تا از موارد ذیل اطمینان حاصل گردد :
- طراحی برای هدف مورد نظر خود سازگار است.
- تجهیزات، تاسیسات و محیط ایجاد شده با مشخصات مورد نیاز کاربر هماهنگی دارد.
- تجهیزات، تاسیسات و محیط کار به عنوان یک سیستم با هم یکپارچه می باشند.
- تجهیزات، تاسیسات و محیط ایجادشده مطابق با تمام الزامات قانونی می باشد.

پروسه اعتبار سنجی:

Design Qualification (Dq) : گواهی که تأیید می کند طراحی مناسب با کاربری می باشد.
Installation qualification (IQ): گواهی که تأیید می کند اجزا و تجهیزات نصب شده متناسب با طراحی و نیاز کاربران می باشد.
operational qualification (OQ) : گواهی که تأیید می کند اتاق تمیز درهنگام استفاده در شرایط ایده آل قرار دارد.
Performance : گواهی که تأیید می کند محصولات و تولیدات با محیط زیست سازگار است.
Monitor and Control : نظارت بر اینکه کلیه الزامات ISO 14644 در حین انجام کار اتاق تمیز رعایت می شود.

تکنسین های گروه صنعتی مانا به طور کامل منطبق با آخرین استانداردهای اتاق تمیز شامل FDA آمریکا، GMP، ISO 14644،NSF شماره 49، استاندارد IES آموزش دیده اند.

تماس با ما