ولیدیشن و اخذ تأییدیه ها

Qualification and Validation and Certificationاهمیت اعتبار سنجی و صدور گواهینامهحصول اطمینان از نصب و راه اندازی اتاق تمیز مطابق با ISO 14644 ضروری می باشد.
هدف از احداث یک اتاق تمیز کنترل عوامل محیطی شامل: دما، فشار دیفرانسیل رطوبت، صدا، ارتعاش و سایر مشخصات مراحل مربوط می باشد.
به همین دلیل اطاق تمیز یاید پس از پایان پروژه و قبل از آغاز به کار مورد یررسی قرار گیرد تا از موارد ذیل اطمینان حاصل گردد :

پروسه اعتبار سنجی:Design Qualification (Dq) : گواهی که تأیید می کند طراحی مناسب با کاربری می باشد.
Installation qualification (IQ): گواهی که تأیید می کند اجزا و تجهیزات نصب شده متناسب با طراحی و نیاز کاربران می باشد.
operational qualification (OQ) : گواهی که تأیید می کند اتاق تمیز درهنگام استفاده در شرایط ایده آل قرار دارد.
Performance : گواهی که تأیید می کند محصولات و تولیدات با محیط زیست سازگار است.
Monitor and Control : نظارت بر اینکه کلیه الزامات ISO 14644 در حین انجام کار اتاق تمیز رعایت می شود.

تکنسین های گروه صنعتی مانا به طور کامل منطبق با آخرین استانداردهای اتاق تمیز شامل FDA آمریکا، GMP، ISO 14644،NSF شماره 49، استاندارد IES آموزش دیده اند.تماس با ما