پارامتر های طراحی تهویه مطبوع (HVAC ) در اتاق تمیز

تهویه مطبوع اتاق تمیز(HVAC ) کار ساده ایی نیست، ترکیبی از مهارتهای مهندسی، درک پتانسیل تولید ذرات در فرایند و تجربه است. در یک پروژه مقدار و کیفیت هوا در کلاس 8 ایزو و کلاس 6 ایزو متفاوت است. این بدان معنی است که سیستم تهویه کلین روم باید توانایی تهویه دو نوع هوا را داشته باشد. با این حال جهت محاسبات جریان هوا تنها طبقه بندی کلاس ها کافی نیست. استاندارد ISO14644-1 که در سال 2015 منتشر شد در طبقه بندی کلاس های کلین روم تعداد تعویض هوای اتاق در ساعت (ACH) را بصورت دقیق برای هرکلاس تعیین نمی کند زیرا ACH به فاکتورهای زیادی بستگی دارد.ACH تعداد دفعات تعویض هوای کلی اتاق در ساعت می باشد و استاندارد ISO14644-1 تنها به ما توجه به حداکثر محدودیت غلظت ذرات را تاکید میکند. برای مثال در کلاس ایزو 7ذرات کوچکتر از0.5 میکرون مورد توجه قرار نمیگیرند.

اتاق تمیز ، کلین روم


البته استاندارد ایزو برای کلاس های مختلف یک محدوده از ACH ارائه میدهد که به تنهایی معیاری جهت رسیدن به تمیزی اتاق نیست. شما یک اتاق تمیز فعال با تولیدات ذرات کم و یک اتاق تمیز فعال با تولید ذرات زیاد در نظر بگیرید، با فرض اینکه هر دو اتاق کلاس 7ایزو باشند ولی ACH های یکسان ندارند. اگر در اینترنت در مورد ACHجستجو کنید با توصیه های مختلفی رو به رو میشوید، ما در شرکت مانا صنعت10 تا30بارACH برای ISO830تا65 بارACH برای ISO7، 80 تا150 بارACH برای ISO6 و200تا450 بارACH برای ISO5در نظر میگیریم. محاسبات ACH وجریان هواCFM باید توسط مهندسین HVAC که دارای تجربه و مهارت کافی درتحلیل پتانسیل تولید ذرات در فرایند تولید می باشند انجام گیرد.عناصر و پارامتر های موثر بر محاسبات HVAC

اتاق تمیز ، کلین روم

  • 1- کلاس تمیزی کلین روم
  • 2- جانمایی کلین روم
  • 3-تعداد افرادی که در اتاق کار می کنند
  • 4-تجهیزات و دستگاه های موجود در اتاق
  • 5-وجود هوده ها با کارایی مختلف
  • 6-سیستم روشنایی کلین روم
  • 7-اختلاف فشار اتاق تمیز
  • 8-دما و رطوبت محیط بیرون اتاق تمیز


شرکت مانا صنعت با داشتن تیم مهندسی با تجربه و مسلط به محاسبات HVAC در تمامی مراحل ساخت اتاق تمیز در کنار شما خواهد بود.
تماس با ما