روشنایی اتاق تمیز ( کلین روم )
چراغهای مخصوص اتاق تمیز مورد استفاده گروه صنعتی مانا، کاملاً هوابند و غیر قابل نفوذ هستند و کلیه تعمیرات نیز از بالای سقف بدون نیاز ورود تعمیرکاران به داخل اتاق تمیز صورت می پذیرد .با توجه به میزان شدت روشنایی مورد نیاز کارفرما (LUX) در فضاهای مختلف اتاق تمیز و با استفاده از نرم افزارهایی مانند DIALUX، تعداد سیستم روشنایی لازم، تعیین و بر مبنای چیدمان دریچه های هوا، جانمایی می گردد .

چراغ های گروه صنعتی مانا بسته به تعداد لامپ ها دو نوع مختلف هستند:
چراغ فلورسنت توکار 3x36 W کامپکت
چراغ فلورسنت توکار 2x18W کامپکت
و بر اساس محاسبات شدت نور توسط نرم افزارهایی نظیر DIALUX مورد استفاده قرار می گیرند.

روشنایی اتاق تمیز ،اتاق تمیز، کلین روم
تماس با ما