سیستم کنترل اتاق تمیز

در سیستم کنترل اتاق تمیز مانا صنعت استفاده از BMS-EMS-SME را در نظر گرفته شده است.
EMS هشت آپشن برای کنترل و فشار، دما، رطوبت و کنترل ذرات DPI HMI ارائه کرده است. برای تمامی اجزا مانند دریچه های سه راهی، انتقال فشار و شاخص ها، انتقال دما و شاخص ها و در نهایت فرستنده رطوبت و شاخص.
کنترل سیستم اتاق تمیز، برای هر سیستم متشکل از تابلو برق ساخته شده با ورق های فلزی پیش رنگ می باشد، سوئیچ اصلی، نقاط کابل کشی با شناسایی آسان و سیستم کشی خاص مشتری ساخته شده است. واحد DDC از نوع FX برای کنترل و نظارت پارامترهای تهویه مطبوع HVC به طور کامل پیش تنظیم و در کارخانه نصب می شود.
کنترل پارامترهای زیست محیطی در هریک از سیستم ها در گرمایش و سرمایش کویل های هواسازها دیده شده است و هوا پس از بازگشت از کلین روم در کمک فنرها و دامپر موتوری تجزیه و تحلیل می شود. سیستم کنترل اتاق تمیز، با توجه به طرح ها و دستورالعمل ها ساخته شده و کابل کشی از سیستم کنترل به دستگاه ها و هواسازها صورت می گیرد..سیستم کنترل اتاق تمیز ، کلین روم
تماس با ما