کلین روم ISO 8 یا اتاق تمیز 100 هزار چیست؟کلاس بندی اتاق تمیز یا کلین روم ، با حداکثر غلظت ذرات مجاز در هر متر مکعب یا فوت مکعب مشخص می شود.ISO 8 یا کلاس 100هزار دومین طبقه ازپایین ترین اتاق تمیز است به طور معمول این ذرات ، گردو غبار، میکروب ها ی موجود در هوا ، ذرات آئروسل و بخارات شیمیایی هستند.
کلین روم ها اغلب بر موارد دیگر نظیر فشار اتاق ، دما و رطوبت و ... نیز کنترل دارند.
در اتاق تمیز برای کنترل و حذف ذرات در هوا از فیلترهای هوا با کارایی بالا ( HEPA) استفاده می شود .

با توجه به iso14644-1 اتاق تمیز یا کلین روم از ISO 1 تا ISO 9 طبقه بندی می شوند:اتاق تمیز ، کلین روم


تعداد ذرات مجاز برای اتاق تمیز ISO8 به استاندارد مرجع و اندازه گیری های آن ها بستگی دارد . طبق استاندارد فدرال ایالت متحده 209e، اتاق تمیزISO8 به عنوان اتاق تمیز کلاس 100 هزار تمیز شناخته می شود. Iso14644-1جایگزین استاندارد فدرال می باشد و بیان میکند که یک اتاق تمیز iso8 به کمتر از 000/520/3 ذره کوچیکتر مساوی 5/0 میکرون در هر متر مکعب هوا نیاز دارد. فقط ذرات 5/0 میکرون یا بزرگتر در اتاق تمیزISO8 اندازه گیری می شوند .این کار به این دلیل انجام می شود که غلظت ذرات کوچکتر در این کلاس بسیار زیاد است .


الزمات حفاظتی و نکات طراحی ISO8

طراحی کلین روم مستلزم در نظر گرفتن استانداردها و الزامات نظارتی اضافی بر اساس صنایع و کاربردهای اختصاصی می باشد،با این حال چندین الزام کلی و پارامترهای محیطی برای یک اتاق تمیز ISO8 وجود دارد که در ذیل به آن اشاره میشود:

 • ✔ فیلتراسیون هپا
 • ✔ تغییرات هوا در ساعت (ACH)
 • ✔ فشار هوا
 • ✔ دما و رطوبت
 • ✔ تعداد پرسنل شاغل
 • ✔ کنترل استاتیک
 • ✔ نور پردازی
 • ✔ سطح نویز


از آنجایی که اتاق تمیز ISO8 به اندازه گیری ذرات 5/0 میکرون و بزرگتر تمرکز دارد سیستم فیلتراسیون HEPA باید %99.97کارایی داشته باشد و حداقل 20 بار تغییر هوا در ساعت توصیه میشود .علاوه بر موارد بالا استفاده از الگوی جریان هوای تمیز خطی یا مخلوط برای اتاق تمیز ISO8 رایج است.
طیف گسترده ای از صنایع دارای اتاق تمیز هستند ، برخی از رایج ترین اتاق های تمیز ISO8 عبارتند از :

 • 1. صنایع تجهیزات پزشکی
 • 2. تولید و ترکیبات دارو
 • 3. تولید لوازم الکترونیکی
 • 4. غیره


جهت کسب اطلاعات بیشتر با شرکت ماناصنعت تماس حاصل فرمایید.
تماس با ما