طراحی و ساخت کلین روم بخش پیوند سلول بیمارستان


پروژه طراحی و ساخت اتاق تمیز بخش پیوند بیمارستان توسط گروه اتاق تمیز ماناصنعت با موفقیت انجام شد و به پایان رسید.
آزمایشگاه مبنا ،بزرگترین آزمایشگاه همکار سازمان غذا دارو در استان البرز است.
با توجه به اینکه بیماران پس از پیوند سلول نیاز به محیط تمیز و بدون هرگونه آلودگی دارند این کلین روم جهت بستری و مراقبتهای ویژه طراحی و ساخته شد.
با توجه به حساسیت ، این فعالیتها باید در کلین روم انجام شوند . کلین روم فوق با توجه به نیازهای کارفرما و مطابق استانداردهای بین المللی طراحی گردید و سپس با بهترین کیفیت اتاق تمیز فوق اجرا گردید.
این اتاق تمیز با توجه نیاز شامل کلاسهای مختلف ازجمله کلین روم کلاس B وکلین روم کلاس C و کلین روم کلاس D ساخته شده است.
همچنین دراین اتاق تمیز کلیه تجهیزات مورد نیازکلین روم شامل :هواساز هایژنیک کلین روم ،پس باکس ،کف پوش آنتی باکتریال اتاق تمیز ،اینترلاک ، درب و پنجره کلین روم ،دیوارهای پیش ساخته کلین روم و....استفاده شده است. و
در پایان پروسه ولیدیشن کلین روم شامل تستهای زیر انجام گردید و مدارک مورد نیاز کارفرما جهت اخذ گواهی GMP کلین روم تحویل ایشان گردید.
 اتاق تمیز ، کلین روم  اتاق تمیز ، کلین روم
تماس با ما