اتاق تمیز شرکت آلومینیوم پارس:
کلین روم شرکت تولیدی آلومینیوم پارس توسط تیم ماناصنعت مطابق استانداردهای روز اتاق تمیز طراحی وسپس با بالاترین کیفیت تحویل کارفرما گردید.
این کلین روم جهت تولید ملزومات بسته بندی بندی داروئی مطابق درخواست کارفرمای محترم طراحی گردید و پس از تائید طراحی کلین روم اجرا گردید.
همچنین تستهای اعتبارسنجی اتاق تمیز (ولیدیشن کلین روم) انجام شد و مستندات مورد نیاز جهت اخذ تائیدیه کلین روم وتائیدیه های GMPتهیه وتحویل کارفرما گردید.

جهت مشاوره در خصوص طراحی و ساخت اتاق تمیز با ما در تماس باشید. اتاق تمیز ، کلین روم  اتاق تمیز ، کلین روم
تماس با ما