طراحی و ساخت کلین روم سلول درمانیاتاق تمیز ، کلین روم

سلول درمانی شاخه‌ای از پزشکی است که در آن از تزریق سلول فرآوری شده در (محیط اتاق تمیز) برای ترمیم بافت ویا اعضای بیمار استفاده می‌شود. با توجه به حساسیت بالا، فرآوری و تولید این محصولات باید در کلین روم انجام شود. برای ساخت و راه اندازی اتاق تمیز سل تراپی ابتدا باید به صورت اصولی طراحی گردد.
جهت طراحی اتاق تمیز ابتدا باید با توجه به نیاز اتاقها و فضاهای مورد نیاز شخص گردد و سپس ارتباط بین فضاهای کلین روم مشخص گردد و بعضی از اتاقهای مورد نیاز کلین روم سل تراپی عبارتند از
اتاق آماده سازی اولیه (Preparation) - اتاق کشت (Calture) - اتاق انکوباتور (Incubator) - اتاق ذخیره‌سازی رختکن ازمایشگاه و کنترل کیفیت...
کشت و فرآوری سلول باید در کلین روم کلاس a یا 100 انجام شود که برای رسیدن به این منظور نیاز به طراحی اصولی و ارتباط صحیح بین فضاها می‌باشد.
با توجه با اینکه ساخت کلین روم کلاس a پرهزینه می‌باشد معمولا عمل کشت سلول زیر هودیلاتور ویا ایزولاتور انجام می شود.
پس از پایان طراحی اتاق تمیز اقام به ساخت کلین روم می گردد.
جهت ساخت اتاق تمیز سلول درمانی نیاز به یک پیمانکار متخصص می‌باشد که کلیه عملیات ساخت کلین روم را مطابق استاندارد انجام دهد.


اتاق تمیز ، کلین روم

پس از پایان ساخت اتاق تمیز عملیات ولیدیشن کلین روم انجام می شود و بر اساس استاندارد تستهای مختلف جهت احراز کیفت اتاق تمیز انجام می شود و مدارک ولیدیشن به کارفرما ارائه می گردد.

تماس با ما