سیستم هوارسانی (HVAC System ) اتاق تمیز
در یک اتاق تمیز (Clean Room) با یک سیستم هوارسانی مناسب می توان به فیلتراسیون مناسب رسید.
• هواساز معمولی:


هواسازهای معمولی دارای سه مرحله فیلتراسیون G4+F7+f9 و نیز یک مرحله فیلتر HEPA در نقطه پایان می باشند.

جریان هوا در کلاس 100 و پائینتر بصورت لامینار (Laminar Flow) می باشند.

اتاق تمیز با کلاس بالاتر دارای فشار مثبت نسبت به اتاق های هم جوار خود است.

گیج اختلاف فشار جهت نمایش اختلاف فشار بین اتاق ها تعبیه می گردد.

طراحی درب های اتاق تمیز باید به گونه ای باشد که کمترین نشتی را داشته باشند.

درصورت بروز هرگونه مشکل در فیلتراسیون یا سیستم تهویه ، باید توسط آلارم یا نمایشگر هشدار داده شود.

هوای ورودی از سقف وارد می گردد و هوای خروجی از کف


• هواساز هایژنیک:


دارای سه مرحله فیلتراسیون می باشد که حداقل یکی از آنها بعد از فن قرار می گیرد.

جدار داخلی تمام استیل و دارای سطوح صاف و لبه های کرو باشد.

ترجیحاً دارای پلاگ فن باشد.

موتور آن با کارائی بالا باشد.

درب ها و بدنه دستگاه کاملاً هوابندی باشند.

دارای دریچه بازدید جهت فن و فیلترها باشد.

دارای گیج اختلاف فشار جهت فیلترها باشد.

ترجیحاً موتور آن دارای اینورتر باشد.


• هواساز با 100% هوای تازه (Full Fresh) با سیستم بازیابی حرارت(heat recovery) :


این سیستم حدود 50% از انرژی حرارتی هوای خروجی را بازیابی می کند به شرطی که ریسک آلودگی وجود نداشته باشد.


اگر چه مقدار سرمایه گذاری اولیه مقداری افزایش می یابد ولی با گذشت زمان این سرمایه گذرای جبران می گردد. مثلاً هنگامی که در زمستان هوای بیرون -10c^˚باشد هوای داخل اتاق تمیز c^˚+22 باشد ، با این سیستم می توان هوای ورودی را تا حدودc^˚+5 افزایش داد.


اتاق تمیز ، کلین روم
تماس با ما