ابعاد ذرات در اتاق تمیز

همانطور که می دانید اتاق تمیز براساس تعداد ذرات مجاز در یک محدوده مشخص طبقه بندی می گردد.
همچنین باتوجه به کلاس کلین روم تعداد ذرات مجاز با قطرهای متفاوت در محدوده میکرون شمارش می گردند و براساس آن کلاس اتاق تمیز مشخص می گردد.


یک میکرون تا چه اندازه بزرگ است؟


برای رسیدن به جواب به چند مثال توجه نمائید
قطر موی انسان معادل با است با 60 تا 100 میکرون و از طرف دیگر چشم غیرمسلح توان دیدن ذرات با قطر 50میکرون و بزرگتر را دارا می باشد. در تصویر فوق مقایسه ای میان قطر یک موی انسان وذره نیم میکرون و توانایی بینایی یک فرد صورت گرفته است .


اهمیت سقف تکنیکال (کاذب) در کلین روم ،اتاق تمیز، کلین روم


در یک اتاق تمیز پرسنل و افراد حاضر را باید به عنوان یکی از بزرگترین منابع تولید و انتقال آلودگی در نظر گرفت. معمولآ روزانه حدود یک بیلیون سلول از سطح بدن انسان جدا می گردد و وارد فضای کلین روم می گردد که این می تواند به عنوان یکی از بزرگترین ریسک ها در اتاق تمیز به حساب آید.
در هر دقیقه هزاران ذره با ابعاد حدود 0.3میکرون از بدن انسان جدا می گردد .
در جدول زیر تعداد ذراتی که با فعالیتهای مختلف از بدن انسان جداد می گردد و وارد فضای کلین روم می گردد مشاهده می گردد.

اهمیت سقف تکنیکال (کاذب) در کلین روم ،اتاق تمیز، کلین روم

همچنین عوامل دیگری مانند دیوارها و کف اتاق تمیز و مواد و عوامل شیمیایی و گازهای موجود در کلین روم و تجهیزات و ماشین آلات موجود در اتاق تمیز ممکن باعث آلودگی در کلین روم شوند و ریسک آلودگی اتاق تمیز را بالا می برند.

جهت هرگونه مشاوره در خصوص کلین روم با ما در تماس باشید.

تماس با ما