پروژه اتاق تمیز آزمایشگاه مرکز مبنا

طراحی و ساخت اتاق های تمیز آزمایشگاه جامع مبنا توسط تیم مانا صنعت به پایان رسید. این آزمایشگاه با مساحتی حدود ۱۱۰ متر مربع وشامل اتاق های نمونه برداری، اتاق های کشت، اتاق شستشو، اتاق ایزولاتور، انبار مواد، ، تاسیسات و موتورخانه و... می باشد.
علاوه بر ارتفاع کم ، سقف ماسونری موجود و قرار گرفتن اتاق تمیز در طبقه چهارم ساختمان ،از مهم ترین چالش های این پروژه نیاز کارفرما به تمامی کلاس بندی اتاق تمیز شامل کلاس A ،B، C، D وcnc بود که تیم مانا صنعت با بررسی دقیق ومطابق با اصول GMPتمامی نیازهای کارفرما را با کم ترین هزینه بصورتی طراحی و اجرا نمود که تنها با یک دستگاه هواساز و سیستم کنترل تمامی کلاس های مورد نیاز کارفرمارا تامین نمود.
این پروژه شامل تمامی تجهیزات کلین روم از جمله پس باکس و پس ترو اکتیو، فیلتر باکس و پلنیوم باکس مخصوص اتاق تمیز، کفپوش pvcاروپایی مخصوص اتاق تمیز، سیستم برق و کنترل و هواساز های هایژنیک و غیره می باشد .
این پروژه با همکاری و حمایت کارفرمای محترم زودتر از مدت زمان اعلامی در قرارداد به پایان رسید و به کارفرمای محترم با رضایت نامه کتبی به نحو احسن تحویل داده شد.
هچنین پس از اجرای اتاق تمیز کلیه تستهای مربوط به ولیدیشن کلین روم انجام و مدارک ومستندات ولیدیشن جهت اخذ تاییدیه های لازم از سازمان تجهیزات پزشکی در اختیار کارفرما قرار گرفت.
در انتها تعدادی از تصاویری این پروژه به حضورتان نمایش داده میشود:


 اتاق تمیز ، کلین روم  اتاق تمیز ، کلین روم
تماس با ما